Virtalähde –  Tapahtumajärjestäjien akkuja lataamassa

Kari Keuru seisoo videokameran vieressä ja säätää sopivaa kuvakulmaa. Kameran vieressä pöydällä kaksi tietokonetta ja yksi näyttö. Kuvassa näkyy myös osa esiintymislavasta, joka on korkeammalla kuin lattia.
Projektipäällikkö valmistelee striimausta Luvian Nuorisoseuran talolla.

Humakin Virtalähde-hankkeen koulutuskonsepti kehitettiin keväällä 2020 nopealla aikataululla. Tarkoituksena oli vastata tarpeeseen, joka syntyi, kun lähes kaikki tapahtuma-alan suunnitelmat menivät koronan vuoksi uusiksi. Monet kulttuuri- ja muiden alojen toimijat siirsivät tai suunnittelivat siirtävänsä tapahtumiaan ja toimintaansa verkkoon. Uusi, digitaalinen toimintaympäristö aiheutti kuitenkin monille tarpeen päivittää osaamistaan. 

Digitaalisen toimintaympäristön koulutukselle todellinen tarve 

Koulutuksen isot teemat olivat tekniikka, sisältö ja talous. Teemojen tarkemmista sisällöistä toteutettiin osallistujille kysely, jonka pohjalta valittiin asiantuntijat. Kesäkuussa koulutussuunnitelman runko oli hahmoteltu, elokuussa ohjelmaa tarkennettiin ja syyskuussa alkoivat koulutussessiot Zoomissa. Ilmoittautumisia tuli yli 300. Suuri kiinnostus vahvisti ajatusta siitä, että koulutukselle on todellinen tarve. Koulutukseen ilmoittautuneet edustivat hyvin erikokoisia ja erilaisia organisaatioita – heitä oli yksittäisistä freelance-taiteilijoista isoihin kunta- ja tapahtuma-alan toimijoihin. 

Käytännönläheistä opetusta ja monipuolinen paneelikeskustelu 

Koulutus aloitettiin tekniikkaosiosta, joka oli taustakyselyssä saanut eniten kiinnostusta. Ajatuksena oli opettaa koulutukseen osallistuvia mahdollisimman käytännönläheisesti. Striimaustekniikan lisäksi koulutuksessa pureuduttiin saavutettavuuteen, tekijänoikeuksiin, vuorovaikutukseen verkkotapahtumissa, esiintymistaitoihin, lipunmyyntijärjestelmiin, tapahtumaturvallisuuteen, markkinointiin ja XR:n mahdollisuuksiin. Koulutus myös toi näkyväksi sitä osaamista, jota on jo olemassa erilaisten verkkotapahtumien toteuttamisesta Suomessa ja maailmalla. 

Koulutus huipentui Risto Kuulasmaan isännöimään paneelikeskusteluun Tapahtumien tulevaisuus. Kansainvälisten panelistien myötä saatiin kurkistus tapahtuma-alan tilanteeseen myös Suomen ulkopuolella. Keskustelussa nousi esille, kuinka digitaalisuus ja virtuaalisuuden mahdollisuudet avaavat uusia mahdollisuuksia tapahtuma-alalla. Panelistit pohtivat, kuinka korona pakotti tapahtuma-alan toimijat miettimään konseptejaan uusiksi. Yhtenä isona muutoksena mainittiin tapahtumien tekemisen nopeutunut sykli: kun ennen tapahtumaa valmisteltiin useita kuukausia, nyt verkkotapahtuma voidaan luoda viikoissa ja silti saavuttaa isojakin yleisöjä. Koronakriisi on myös pakottanut toimijat innovoimaan uusia palveluita pystyäkseen jatkossakin toimimaan tapahtuma-alalla.

 

Kari Keuru seisoo kasvot kameraan päin musiikkiklubi Kerubin salissa. Koronan vuoksi salissa metalliaitauksia. Äänimies istuu äänipöydän takana.
Koulutussession tekniikkaa kasataan Kerubissa Joensuussa. Kuvassa Kari Keuru ja äänimies Petri Pulli Guru Entertainment Oy:stä.

Jatkosuunnitelmia 

Virtalähde-koulutus vastasi suureen tarpeeseen kehittää verkkotapahtumia monella alalla. Koulutuksen kokemusten perusteella aiheeseen on jo suunniteltu jatkoa avoimen AMK:n koulutustarjontaan. Kiinnostavia kehittämisen teemoja tulevaisuudessa olisivat muun muassa, kuinka virtuaalitapahtumista saadaan monipuolisempia, moniaistisempia ja koskettavampia sekä miten vuorovaikutus saadaan toimimaan myös osallistujien kesken. 

Kirjoittaja: Paula Kostia

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021