Rehtorin, toimitusjohtajan tervehdys

Yleinen

Korona vaikutti myös Humakin toimintavuoteen. Keväällä 2020 siirryimme etätyöskentelyyn ja -opiskeluun. Saavutimme tavoitteemme jatkaa arkea mahdollisimman sujuvasti ja tarjota opiskelijoille ja henkilökunnalle turvallista toimintaa pandemiatilanteessa. Tämä onnistui muun muassa henkilöstön erinomaisten digivalmiuksien ja innovatiivisten etäopiskelutapojen ansiosta. Myös syksyllä pystyimme järjestämään välttämättömän opetuksen, palvelut ja TKI-toiminnan. Laajemmat koronan vaikutukset näemme kuitenkin vasta vuosien kuluttua. 

Vaikka tilanne oli haastava, henkilökuntamme onnistui työssään todella hyvin. Jatkuvassa oppimisessa kasvu oli merkittävä. Tuotimme vuoden aikana yli 10 000 opintopistettä. Lisäksi olemme erittäin ylpeitä, että Humak on edelleen yksi ammattikorkeakoulukentän ahkerimpia julkaisijoita. Tuotamme yli kolme julkaisua jokaista henkilökunnan jäsentä kohti vuosittain. 

 

Taloudellisesti vakaa ja vetovoimainen ammattikorkeakoulu 

 Tutkintokoulutuksemme vetovoima on hyvä. Lisääntyneistä aloituspaikoista huolimatta hakijamäärien suhde aloituspaikkoihin pysyi korkeana. 

Uudistuneet tutkinnot ja koulutusmuodot houkuttelivat opiskelijoita. Erityisen suosittuja olivat kulttuurituotannon digikoulutus sekä työyhteisöjen kehittämisen koulutus. Adventure and Outdoor Education ja seikkailukasvatuksen jatkuvan oppimisen opintojaksot kasvattivat suosiotaan. Näitä koulutuksia kehitämme jatkossakin kunnianhimoisin tavoittein. 

Taloudellisesti olemme hyvin vakaassa tilanteessa. Tilikauden tulos on yli miljoona euroa positiivinen toisena vuonna peräkkäin. Suurimmat syyt positiiviseen tulokseen ovat aikaisempien vuosien hyvien tulosten perusteella kasvanut perusrahoitus sekä tiukempi kulukuri. 

 

Strategian ytimessä osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuus 

Kuten muutkin korkeakoulut, uudistimme strategiamme vuonna 2020. Uuden osaamisen vahvistamisen strategian avulla kehitämme osaamistamme ja vaikuttavuutta palveluympäristössämme. Myös johtamismallimme uudistui vastaamaan paremmin tuleviin haasteisiin. 

”Humak on tarkentanut strategiaansa vuoden 2020 aikana ja sen toiminta-ajatus vuorovaikutusosaajien kouluttajana yhä ajankohtaisempi. Olemme koko Humakin historian ajan kehittäneet osaamista, jolla on käyttöarvoa kansalaisyhteiskunnan koheesion ylläpitämisessä.” – Humakin hallituksen puheenjohtaja Timo Heinola

Heinola on ollut mukana Humakin toiminnassa alusta saakka ja hän oli aikoinaan uuden verkostoammattikorkeakoulun käynnistäjä.

Korkeakoulujen yhteistyö on lisääntynyt ilahduttavasti. Avoimuus ja sen mukanaan tuoma luottamus on kasvanut: sitouduimme muiden ammattikorkeakoulujen kanssa yhdessä luotuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, ja korkeakoulujen yhteisen DigiVision lanseeraus käynnistyi. 

Humakin tulevaisuus näyttää lupaavalta. Uskomme uudistustemme kantavan hedelmää tulevina vuosina ja luotamme, että osaamisellemme on kysyntää jatkossa yhä enenevässä määrin. Otamme innokkaasti vastaan tulevaisuuden uudet haasteet ja kumppanuudet, jotka mahdollistavat yhteistyön osaamisen vahvistamiseksi ja paremman maailman rakentamiseksi. 

 

Jukka Määttä, KT, Rehtori, Toimitusjohtaja Ph.D. (Education)
Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK – University of Applied Sciences 

Last modified: 14.4.2021