Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus

Edistämme kasvokkaisen vuorovaikutuksen sekä fyysisten ja teknologiavälitteisten kommunikaatioympäristöjen saavutettavuutta. 

Kehitämme viitottujen kielten tulkkausta ja kommunikaatiota tukevien menetelmien käyttöä Suomessa ja kansainvälisesti. Kehitämme kielellistä saavutettavuutta tukevaa teknologiaa yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.

Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus vahvuusala ja osaamiskärjet

Tulkkausalan työelämäpäivä uuden normaalin aikakaudella

Kielellistä ilmapiiriä mittaamassa – kenelle ja millä mittarilla?

Tulkkausalan tulevaisuuden
näkymät