Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät

Tulkkaus

Tulkkausala elää muutoksen keskellä. Erityisesti teknologian kehitys ja monipuolistuminen vaikuttavat myös tulkkauksen tehtäviin. Verkkopalvelujen saavutettavuus vaatii tulkeilta uudenlaista osaamista. Humak ja Diak ovat selvittäneet yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella tulkkikoulutuksen nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita. 

Tähän selvitystyöhön perustuu vuonna 2020 ilmestynyt, tutkija, dosentti Päivi Rainòn (Humak) ja yliopettaja, filosofian tohtori Gun-Viol Vikin (Diak) julkaisu Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät.

Tutustu tarkemmin Tulkkausalan tulevaisuudennäkymät -julkaisuun (aukeaa uuteen välilehteen). 

Teknologia ei korvaa tulkkausta 

Konetulkkauksen kehittyminen ei huolestuta tulkkausalaa. Kartoituksen perusteella teknologian tarjoamaan tukeen suhtaudutaan myönteisesti. Tulkin työssä tarvitaan myös monenlaista inhimillistä ja tilannekohtaista osaamista, jota ei lähitulevaisuudessa pystytä teknologialla korvaamaan. 

Tekniikan kehitys vaikuttaa tulkkien tehtäviin ja työskentelytapoihin – kuuluuhan tietokantojen, ohjelmien ja sovellusten käyttö nykyisin jokaisen tulkin arkeen. Tulkkausalalla uudet tekniset ratkaisut nähdäänkin enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. 

Muutokset yhteiskunnassa vaikuttavat tulkkauspalvelun tarpeeseen 

Vammaisten tulkkauspalveluihin oikeutettujen henkilöiden lukumäärä on kasvanut 2000-luvun alusta nykyiselleen noin 3–‍4 prosenttia vuodessa, mutta palveluja käyttävien määrä ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Siksi nykyisellä koulutusvolyymilla pystytään yhä vastaamaan tulkkauspalvelua käyttävien henkilöiden tulkkaustarpeeseen. 

Suomessa harvemmin puhuttujen kielten tulkkitarpeisiin taas vaikuttavat vahvasti yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset. Kasvava maahanmuutto lisännee asioimistulkkien kysyntää kuten myös sitä, minkä kielien hallintaa tulkeilta odotetaan. 

Asioimistulkkaus- ja vammaisten tulkkauspalvelut on toimialana erityinen. Rainòn ja Vikin selvityksessä nouseekin esiin näiden tulkkauspalveluiden nykyistä tiiviimmän yhteiskehittämisen tarve. Tulkkauspalveluja järjestävien tahojen, asiakasjärjestöjen, palveluntuottajien ja kouluttajien asiantuntemuksen yhdistämisellä olisi mahdollista saada aikaan entistä laadukkaampaa ja kustannustehokkaampaa tulkkausta. 

Teksti: tutkija Päivi Rainó

Linkit 
https://www.humak.fi/uutiset/tulevaisuuden-tulkkauksessa-inhimillisyys-ja-teknologia-kohtaavat/ 

https://www.humak.fi/uutiset/tulkkausalan-tulevaisuudennakymista-on-tulossa-selvitys/ 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 14.4.2021