Yhteisöjen kehittäminen

Vahvistamme yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvointia sekä ehkäisemme yhteiskunnallista polarisaatiota. 

Yhteisöpedagogit vahvistavat inhimilliseen kohtaamiseen, osallisuuteen, toimijuuteen ja vuorovaikutukseen liittyvää osaamista siellä, missä heitä tarvitaan.

Järjestötyön osaamiskärki ammatillisen järjestötyön asialla

Nuorisotyön osaamiskärjen koronavuosi

Seikkailu-
kasvatuksen osaamiskärki

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärki lupaavalla kasvu-uralla

Kentaurissa kehitetään nuoriso-
järjestöjä

Digitaalinen oppimispeli opetuksen tukena alakoulussa

JärKeä – Järjestötyöhön kestävyyttä -hanke pohjois-
savolaisten järjestöjen tukena

Tempo-hanke yhteistyö-
verkostoissa

Kohtaaminen on maahanmuuttajien ura- ja yritysvalmennuksen kulmakivi

Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 poikkeusoloissa