Kolme henkilöä istuu pöydän äärellä ja suunnittelee.

Järjestötyön osaamiskärki ammatillisen järjestötyön asialla

Järjestötyön osaamiskärjen tuoteperheen painotuksia on tarkennettu rinnakkain Humakin strategiatyön kanssa toimintavuoden 2020 alusta alkaen. Poikkeuksellinen vuosi on kohdentanut huomion kansalaistoiminnan merkitykseen sekä verkkovälitteisten toimintamuotojen, saavutettavan viestinnän ja palveluiden edistämiseen järjestötyössä. 

Kunnianhimoisia mutta realistisia tavoitteita 

Tavoiteltava TKI-toiminta voidaan jakaa viiteen pääluokkaan: 

  1.  Järjestöt ja Humak kehittävät järjestöjä organisaatioina. 
  2.  Järjestöt ja Humak kehittävät järjestöjen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. 
  3.  Järjestöjen osaamistarpeita kartoitetaan ja osaamista vahvistetaan. 
  4.  Järjestötyön osaamista ja kehittämispyrkimyksiä vahvistetaan tiedontuotannolla. 
  5.  Humakin rooli kansainvälisessä TKI-toiminnassa ja järjestöjen kehitysyhteistyössä vahvistuu. 

Nämä järjestötyön TKI-toiminnan ydinasiat ovat olleet esillä Humakin toiminnassa myös vuonna 2020. Osaamiskeskus Kentauri muun muassa kehittää järjestöjen nuorisotyön tiedontuotantoa ja ja vaikuttavuusarviointia sekä tutkii nuorten järjestötoiminnan ja muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksia.

JärKeä -hankkeella puolestaan vastataan Pohjois-Savon järjestötoimijoiden työhyvinvoinnin haasteisiin valmennuksella sekä vahvistetaan digitaalista osaamista. OppiJana-hanke taas vahvistaa järjestöjen toimintakykyä, edistää maahanmuuttajanuorten etenemistä koulutus- ja työllisyyspoluilla sekä kehittää malleja vapaaehtoistoiminnassa opitun tunnistamiselle ja tunnustamiselle. 

Järjestötyön osaamiskärjen hankkeita ja koulutustuotteita on kohdennettu myös aliedustettujen ryhmien toimijuuden ja työllistymisen vahvistamiseen. Esimerkiksi OmaKehu-hankkeessa tuetaan syrjäytymisvaarassa olevien miesten asemaa työmarkkinoilla sanataiteen keinoin. Tempo-hankkeessa taas edistetään maahanmuuttajien työllistymisen polkuja. 

Työn ytimessä ammatillinen järjestötyö 

Järjestötyön osaamiskärjen ydintehtäviä ovat järjestötyön osaamistavoitteiden näkyminen tutkintoon johtavissa yhteisöpedagogikoulutuksissa ja koulutustuotteiden kehittäminen järjestötoimijoiden tarpeisiin. Järjestötyön osaajan ja kehittäjän tuotepaketit avautuvat vaiheittain avoimen AMK:n tarjonnassa. Täydennyskoulutuksena toteutettu ”Yhteisölliset pedagogiset taidot vapaassa sivistystyössä” vastaa myös järjestökentän tarpeisiin. Lisäksi kehitteillä on muun muassa ekososiaaliseen sivistykseen ja kestävään pedagogiikkaan liittyvää erikoistumiskoulutusta. 

Osaamiskärjen kehittämistä koordinoiva ryhmä on vuoden 2020 aikana panostanut järjestötyön tuoteperheen kehittämiseen, TKI-hankkeissa tuotettavan tiedon ja osaamisen kiinnittymiseen Humakin perustyöhön sekä uuden tiedon tuottamiseen. Haluamme edelleen vahvistaa yhteyksiä, yhteiskehittämistä ja uutta luovia avauksia. 

Teksti: yliopettaja Tarja Nyman 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 9.4.2021