Pelimo-hanke.

Digitaalinen oppimispeli opetuksen tukena alakoulussa

PELIMO (1.1.2019–‍31.12.2020) on monipartnerinen ja moniammatillinen, Opetushallituksen rahoittama hanke. Siinä kehitettiin moninaisuuden opetuksen tueksi yhteiskuntaoppiin kaksikielisesti seuraavat tuotteet: mobiilipeli alakoulun 4.–‍6.-luokkalaisille, opettajan opas ja digitaalisen pelillistämisen opas. Hankkeessa olivat mukana Turku AMK, Humak ja Turun yliopisto. 

Pelinkehitystyö alkoi taustatutkimuksella ja työpajoilla 

Kaksivuotisessa hankkeessa kehitettiin kahdelle alustalle (Android/iOS) kaksikielinen (suomi–ruotsi) mobiilipeli, joka toimii sekä älypuhelimella että tabletilla. Pelinkehitystyö aloitettiin taustatutkimuksella moninaisuuden kasvatuksesta Euroopassa. Sen jälkeen kutsuttiin alan asiantuntijoita, opettajia ja opiskelijoita innovaatiotyöpajoihin. Heidän näkemyksiään ja ideoitaan pelin sisällöistä ja hahmoista lähdettiin jatkojalostamaan pelikäsikirjoitusvaiheessa. 

Pelikäsikirjoitus on digipelin sydän 

Pelikäsikirjoitustiimiin kuului hankelaisia, jotka olivat muun muassa moninaisuuden asiantuntijoita, opettajia, pelinkehittäjiä ja sisällöntuottajia. Yhdeksi mobiilipelin rakenteeksi valittiin roolipelimäiset keinot. Toiseksi mobiilipelistä haluttiin viihdyttävä ja pelillinen – pedagogisuutta unohtamatta. Kolmantena esiin nousi käsikirjoituksen adaptiivisuus: Peli mukautuu pelaajan tekemien valintojen mukaan. Jokainen pelikerta voi olla erilainen, jolloin pelaaja pelaa peliä mielellään useamminkin. 

Peliin käsikirjoitettiin kolme hahmoa, joiden elämää eletään yhden päivän ajan. Hahmojen päivät risteävät, millä saadaan lisättyä peliin uppoutumista. Pelihahmot kirjoitettiin eri moninaisuuden teemojen näkökulmista. Dialogit muokattiin sopivan mittaisiksi mobiilipeliin, ja tyyliksi valikoitui puhekielimäisyys. 

Tavoitteena yhtenäinen tuoteperhe 

Käsikirjoituksen yhteydessä tehtiin ohjelmointiin ja kuvitukseen liittyvää kehitystyötä ammattilaisten kanssa. PELIMO-hankkeen kaikkia julkaisuja ja kotisivuja ajateltiin tuoteperheenä, jolle luotiin yhtenäinen ilme. Se helpottaa käyttäjää muun muassa löytämään pelin sovelluskaupasta. 

Oppimispelin pilotointi on tärkeää 

Pilotoinnilla parannetaan pelin käytettävyyttä, poistetaan vikoja ja hienosäädetään peliä. Pilotointien myötä muun muassa korjattiin painikkeiden paikkoja, hidastettiin tiettyjä minipelejä ja dialogiosuuksia sekä lyhennettiin tiettyjä dialogeja. PELIMO-mobiilipeliä pilotoitiin Turun alueen alakouluissa ja tapahtumissa, joissa PELIMO-hanke kävi esittäytymässä (mm. Kasvatustieteen päivät Joensuussa ja Pedaforum 2020 Oulussa). Koronatilanne muutti pilotointisuunnitelmaa etenkin keväällä 2020: koulupilotoinnit peruuntuivat ja ITK-konferenssi siirtyi kevääseen 2021. 

PELIMO -hankkeessa tehdyt julkaisut ja tutkimus 

Mobiilipeli julkaistiin syyskuussa 2020 juuri ennen hankkeen lanseeraustilaisuutta ja webinaareja, joissa pureuduttiin hankesisältöihin. Mobiilipelin lisäksi hankkeessa kehitettiin opettajan opas mobiilipelin tueksi (julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi) sekä Digitaalinen pelillistäminen – Havaintoja PELIMO-oppimispelin kehitysprosessista / Digital spelifiering – Observationer av utvecklingsprocessen för PELIMO-lärospelet -opas. 

Julkaisujen lisäksi Turun yliopisto ja Humak ovat tehneet hankkeessa pienimuotoista tutkimusta, jonka oli tarkoitus olla esillä Minority Seminar 2020 -tapahtumassa. Tapahtuma kuitenkin peruuntui koronatilanteen takia.

Teksti: asiantuntija Niina Autiomäki

Linkit: 

Digitaalinen pelillistäminen – Havaintoja PELIMO-oppimispelin kehitysprosessista / Digital spelifiering – Observationer av utvecklingsprocessen för PELIMO-lärospelethttps://www.humak.fi/julkaisut/digitaalinen-pelillistaminen-digital-spelifiering/ 

Hankkeen kotisivut: https://pelimo.turkuamk.fi/ 

PELIMO-mobiilipeli: 

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.TUAS.PELIMO 

App Store: https://apps.apple.com/us/app/id1532017160 

PELIMO opettajan opas: https://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=9789522167576 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021