Yhteisöjen kehittäminen

Kohtaaminen on maahanmuuttajien ura- ja yritysvalmennuksen kulmakivi

Miten mainostaa remonttiyritystä turkulaisille? Entä miten auttaa varttunutta rakennusalan ammattilaista...

Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 poikkeusoloissa

Olin Humakin edustajana valmistelemassa Sosiaalipedagogiikan päivät 2020 konferenssia. Päivien pääjärjestäjänä oli Suomen...

Read More →

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärki lupaavalla kasvu-uralla

Vuoden 2020 aikana Humakin työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjessä on toteutettu sekä liiketoimintakoulutuksia että TKI-hankkeita....

Read More →

Yhteisöjen kehittämisen vahvuusalan vaiherikas vuosi

Yhteisöjen kehittämisen vahvuusalan toiminnan painopisteet ovat jäsentyneet uudelleen vuoden 2020 aikana. Humakin uuden strategian valmistelu...

Read More →

Nuorisotyön osaamiskärjen koronavuosi

Nuorisotyölle on tunnusomaista joustavuus ja kyky mukautua erilaisiin toimintaympäristöihin. Myös Humakin nuorisotyön osaamiskärki on...

Read More →

Tempo-hanke yhteistyöverkostoissa

Tempo tukee maahanmuuttajayrittäjyyttä ja moninaisuutta työyhteisöissä Varsinais-Suomessa. Tarkoituksena on rakentaa pysyviä toimintamalleja,...

Read More →

Seikkailukasvatuksen osaamiskärki

Seikkailukasvatuksen osaamiskärjen tavoitteena on edistää seikkailupedagogista ja seikkailullisen toiminnan osaamista eri sektoreilla ja...

Read More →

Digitaalinen oppimispeli opetuksen tukena alakoulussa

PELIMO (1.1.2019–‍31.12.2020) on monipartnerinen ja moniammatillinen, Opetushallituksen rahoittama hanke. Siinä kehitettiin moninaisuuden opetuksen...

Read More →

Järjestötyön osaamiskärki ammatillisen järjestötyön asialla

Järjestötyön osaamiskärjen tuoteperheen painotuksia on tarkennettu rinnakkain Humakin strategiatyön kanssa toimintavuoden 2020 alusta...

Read More →

Kentaurissa kehitetään nuorisojärjestöjä

Kentauri on yksi kuudesta keväällä 2020 startanneista opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista nuorisoalan osaamiskeskuksista. Kentaurin...

Read More →