Ihmisiä työpöydän äärellä, paljon tietokoneita ja puhelimia.

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärki lupaavalla kasvu-uralla

Vuoden 2020 aikana Humakin työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjessä on toteutettu sekä liiketoimintakoulutuksia että TKI-hankkeita. Liiketoimintakoulutuksissa on esimerkiksi kehitetty organisaatioiden HR-osaamista. TKI-hankkeissa puolestaan on tutkittu IT- ja sote-aloille hiljattain valmistuneiden organisaatiositoutumista. Tutkintoon johtavan koulutuksen volyymi on kasvanut, ja osaamiskärkeen kohdistuu edelleen voimakkaita kasvuodotuksia. 

Kysyntä on kovaa 

Niin tutkintokoulutuksiin kuin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaankin on kohdistunut runsasta kysyntää: kevään 2020 haussa opiskelupaikan sai 48 uutta YP Tyke opiskelijaa, ja syksyllä toteutettiin täydennykseksi erillisvalinta. Keväällä hakijoita oli yli nelinkertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Syksyn erillishaussa hakijoita oli 167, joista 35 pääsi aloittamaan opintonsa tammikuussa 2021. Uudet opiskelijat ovat tuttuun tapaan jo kokeneita työelämän ammattilaisia, jotka ovat toimineet muun muassa erilaisissa luottamustoimissa, esimies- tai HR-tehtävissä tai koulutusalalla mutta yhtä lailla eri aloilla työntekijärooleissa. Myös jatkuvan oppimisen opetustarjonta, erityisesti tutkinto-opintoihin johtavat väyläopinnot, ovat herättäneet laajasti mielenkiintoa. Opintojen kysyntä onkin ollut vilkasta. 

Verkkovalmennusta irtisanotuille 

Työyhteisöjen kehittämisen osaamiskärjessä reagoitiin keväällä nopeasti koronapandemian Suomen työllisyydelle aiheuttamiin haasteisiin aloittamalla työpaikaltaan irtisanotuiksi tulleita tukevan verkkovalmennuksen kehitystyö. Valmennuksen tavoitteena on auttaa irtisanottuja identiteettinsä uudelleen rakentamisessa sekä uusien koulutus- ja työmahdollisuuksien havaitsemisessa. Valmennuksessa sovelletaan tarinallista lähestymistapaa ja vertaisoppimisen menetelmiä. Koronapandemian vuoksi opetus siirrettiin kokonaan verkkoon, ja verkossa tapahtuvaan oppimiseen kehitettiin uusia pedagogisia yhteistoiminnallisia ja osallistavia menetelmiä. 

Uudet julkaisut ja opettajien asiantuntemus työelämän kehittämisen apuna 

Osaamiskärjen TKI-toiminta kohdistuu jo nimensäkin mukaisesti suoraan työelämän kehittämiseen. Lisäksi tavoitellaan kuitenkin vahvaa tutkimuksellisuutta, mikä on vuonna 2020 näkynyt erityisesti julkaisutuotannossa. Blogien ja podcastien ohella on tuotettu useita tutkimusartikkeleita, joista osa on julkaistu kansainvälisissä tiedelehdissä. 

Työyhteisöjen kehittämisen opettajatiimissä työskentelee yliopettaja ja viisi lehtoria. Kaikki ovat kokeneita opetusalan ammattilaisia, ja useilla on takanaan pitkä työura myös muissa tehtävissä. Osaamiskärjen opettajat ovatkin kysyttyjä asiantuntijoita, puhujia ja kouluttajia eri foorumeilla yksittäisten työpaikkojen kehittämistilaisuuksista poliittisen päätöksenteon areenoille. 

Teksti: Yliopettaja Anu Järvensivu, lehtori Heli Heikkilä ja lehtori Juha Niiranen 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 9.4.2021