Seminaari, ihmisiä istuu ryhmissä pöytien äärellä ja kuuntelee puhujaa.

Tempo-hanke yhteistyöverkostoissa

Tempo tukee maahanmuuttajayrittäjyyttä ja moninaisuutta työyhteisöissä Varsinais-Suomessa. Tarkoituksena on rakentaa pysyviä toimintamalleja, joilla voidaan tukea maahanmuuttajien työllisyyden ja Varsinais-Suomen elinvoimaisuuden tavoitteita. Jotta saadaan pysyviä ratkaisuja, Tempo ei voi toimia yksin. 

Humakin hankepartnerina on Varsinais-Suomen Yrittäjät, jonka verkostot ovat korvaamattomia alueen yrityskentällä. Lisäksi Tempo toimii tiiviissä yhteistyössä alueen Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen eli Turun kaupungin kanssa. Hankkeen etuna ovat alusta alkaen olleet vahvat verkostot. 

Verkostot viestinnän kohderyhmänä 

Hankkeen viestinnän kannalta on tärkeä tavoittaa kotoutumiseen ja työllisyyteen liittyviä verkostoja. Ulkoisen viestinnän kohderyhmänä ovatkin asiantuntijasidosryhmät. Tempo dokumentoi blogiin maahanmuuttajatarinoita ja toisaalta hankekokemuksia, joista voi olla hyötyä toimijoille. Lisäksi Tempon toimintaa, kuten maahanmuuttajille tarjottavia valmennuksia, markkinoidaan näissä verkostoissa. 

Tempon ohjausryhmä ja kokemusasiantuntijapooli 

Tempon ohjausryhmässä ovat edustettuina muun muassa TE-palvelut, ELY-keskus, Turun yrityspalvelukeskus Potkuri ja Turun kaupungin konsernihallinto. Lisäksi Tempolla on maahanmuuttajista koostuva kokemusasiantuntijoiden pooli, joka pitää loppukohderyhmän äänen kuuluvilla jatkuvasti. Näiden sidosryhmien kautta kulkee eteenpäin tieto siitä, mitä Tempo tekee. Toisaalta hankkeen toimintaa saadaan ohjattua kentän tarpeen määrittämään suuntaan. 

Hankkeiden välinen yhteistyö ja palveluntarjoajat 

Tempo on benchmarkannut, vaihtanut kuulumisia ja tiedottanut toiminnastaan muiden hankkeiden suuntaan. Tempo on kartoittanut olemassa olevien palveluntarjoajien palvelut, kuten maakunnan yritysasiamiesten tarjoamat palvelut, TE-toimiston starttirahapalvelut ja maahanmuuttajaohjauksen palvelut. Tapaamisia erilaisten hanke- ja palveluntarjoajien kanssa on ollut lukuisia. Niiden pohjalta nykytilan ja tarpeiden ymmärrys on kasvanut. 

Tempo on aktiivisesti mukana ELY-keskuksen koordinoimassa Moniku-verkostossa, joka kokoaa kaikki Turun alueen kotoutumiseen liittyvät toimijat ja tiedottaa tarjolla olevista palveluista. 

Työnantajat ja kansainvälinen benchmarking 

Tempossa on tavoitettu yli 60 alueella toimivaa työnantajaa. Heidän avullaan on kartoitettu työvoiman tarvetta ruohonjuuritasolla sekä sitä, mitä osaamista ja asennetta työntekijöiltä haetaan. Tempo on verkostoitunut Turun kauppakamarin ja Turku Science Parkin kanssa. Alueen elinkeinoelämän näkökulma on jatkuvasti mukana. 

Tempo on ollut mukana myös kansainvälisillä areenoilla osallistumalla Itämerineuvoston European Forum on Integration of Migrants and Refugees tapahtumaan Hampurissa lokakuussa 2019. Tätä kansainvälistä benchmarkkausta ja kokemusten jakamista jatkettiin verkkovälitteisesti syksyllä 2020. 

Verkoston edut 

Tempo on siis vahvasti verkostoitunut. Näin se pystyy tukemaan olemassa olevia palveluntarjoajia sekä koordinoimaan ja tekemään yhteistyötä muiden vastaavien hankkeiden kanssa. Se myös pystyy oppimaan verkoston toimijoilta, jakamaan asiantuntijuutta sekä viestimään verkostoissaan. Tempo rakentaa pysyvää toimintaa alueelle verkostojensa kanssa, ja juuri näitä verkostoja Tempon tuotokset tulevat palvelemaan.Sivunvaihto 

Tempo-hanke: http://tempo.humak.fi/ 

Yhteistyötahot: 

Varsinais-Suomen Yrittäjät: https://www.yrittajat.fi/varsinais-suomen-yrittajat

Maahanmuuttajien Osaamiskeskus, Turun kaupunki: https://www.turku.fi/osaamiskeskus

Baana-hanke: http://baanalla.fi/

Teksti:  lehtori ja projektipäällikkö Jenny Honka

Tempo -hankkeen logo.
Tempo-hankkeen yhteistyö logot: Humak, VS-yrittäjät, Vipuvoimaa EU:lta ja ESR.

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 14.4.2021