Seitsemän ihmistä hiihtää.

Seikkailukasvatuksen osaamiskärki

Seikkailukasvatuksen osaamiskärjen tavoitteena on edistää seikkailupedagogista ja seikkailullisen toiminnan osaamista eri sektoreilla ja toimintaympäristöissä. Tehtävänä on yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen sekä elämystalouden osaamisen kehittäminen. Vuonna 2020 seikkailukasvatuksen koulutus- ja TKI-toiminnassa vakiinnutettiin toimintoja ja tehtiin uusia avauksia. 

Syksyllä 2020 opintonsa aloitti kolmas kansainvälinen seikkailukasvatukseen painottuneen yhteisöpedagogitutkinnon (Community Educator, Adventure and Outdoor Education) opiskelijaryhmä. Kansainväliseen tutkintoon on hakeutunut opiskelijoita ympäri maailmaa, kuten useista Keski-Euroopan maista sekä Britanniasta, Kanadasta ja Nepalista. Vuonna 2018 käynnistetyn tutkinnon ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat opintojensa päättövaiheessa: tekevät viimeisiä harjoitteluitaan ja opinnäytetöitään. Ensimmäiset tutkinnon suorittajat saadaan lukuvuonna 2020–‍2021. 

Seikkailukasvatusopinnot kiinnostivat ja laajentuivat edelleen 

Useita vuosia tarjotut seikkailukasvatuksen avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat edelleen vetovoimaisia, ja opiskelijapaikat täyttyvät nopeasti. Tarjonta laajentui vuonna 2020 uudella 20 opintopisteen osaamiskokonaisuudella (taso 3). Lisäksi avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan avattiin englanninkielinen, kansainväliselle kohderyhmälle tarkoitettu verkkokurssi, joka on myös osa tutkinnon opetustarjontaa. 

Kansallisia ja kansainvälisiä toimialan verkostoja ja kumppanuuksia on rakennettu aktiivisesti. Esimerkiksi irlantilaisen korkeakoulun Institute of Technology Traleen kanssa vahvistettiin yhteistyötä toteuttamalla yhteisiä webinaareja sekä seikkailukasvatusteemainen intensiiviviikko nuorisokeskus Metsäkartanolla. Nuorisokeskusten, Suomen nuorisokeskusyhdistys (SNK) ry:n ja Seikkailukasvatusverkoston kanssa kehitettiin sekä käytännön yhteistyötä (opiskelijoiden harjoittelut ja opinnäytetyöt) että yleisemmin seikkailukasvatuksellista osaamista. Uutena kumppanina seikkailukasvatuksen avoimen AMK:n tason 3 opintojen toteuttamiseen astui mukaan National Outdoor Leadership School (NOLS). 

Seikkailupedagogiikkaa kaksikielisenä kirjana 

Humakin kustantamana julkaistiin alkuvuodesta seikkailupedagogiikkaa käsittelevä kaksikielinen artikkelikokoelma Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia / Outdoor adventure education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Kirja sisältää alkusanojen ja johdannon lisäksi 23 suomalaisten ja kansainvälisten kirjoittajien teoreettista ja käytännöllistä artikkelia. Tarkastelun kohteena kirjassa on seikkailukasvatuksen pedagogiikka ja didaktiikka niin yleisesti kuin erityisesti suomalaisessa toimintaympäristössä.  

Teksti: Yliopettaja Anita Saaranen-Kauppinen ja lehtori Tero Lämsä 

Lähteet 

Karppinen, Seppo J. A., Marttila, Maarit & Saaranen-Kauppinen, Anita (toim./eds.). 2020. Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia / Outdoor adventure education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. Viitattu 5.11.2020. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/01/seikkailukasvatusta-suomessa-outdoor-adventure-education-in-finland.pdf 

Saaranen-Kauppinen, Anita. 2020. Seikkailukasvatuksen osaamiskärki. Teoksessa Miettinen, Tiina & Pohjanmäki, Titta (toim.) HUMAK 2030. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja 107. Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu, 55–‍57. Viitattu 5.11.2020. https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2020/08/HUMAK-2030-MiettinenPohjanmaki-2020.pdf 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 9.4.2021