Nainen hyppää ilmaan metsäpolulla.

Kentaurissa kehitetään nuorisojärjestöjä

Kentauri on yksi kuudesta keväällä 2020 startanneista opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamista nuorisoalan osaamiskeskuksista. Kentaurin painopisteenä on nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus. Suomen Partiolaisten hallinnoiman osaamiskeskuksen toiminnassa ovat Humakin lisäksi mukana Opintokeskus Sivis sekä Talous ja nuoret TAT. 

Humakin vetovastuulla ovat ne tavoitealueet, joiden toiminnan keskiössä ovat tiedontuotannon kehittäminen Nuorisotilastot.fi-palveluun, tutkimus nuorten harrastus- ja kansalaisjärjestötoiminnan vaikutuksista sekä selvitys kansalaistoiminnan muuttuvan toimintaympäristön vaikutuksesta kansalaisjärjestöjen nuorisotyöhön ja toimintaan. Humak on mukana myös vaikuttavuusarviointiosaamisen kehittämisessä ja vahvistamisessa. 

Kentaurin tutkimustoiminnassa tematisoituvat nuorisotutkimuksen ydinalueet: identiteettikehitys sekä toimijuus ja osallisuus. Tutkimuksessa pyritään syventämään tietoa harrastus- ja järjestötoiminnan osuudesta identiteettityön ja osallisuuden lähteinä, toiminta-alustoina ja vaikuttimina. 

Kentaurija Humakin yhteistyöstä synergiaetuja 

Kokonaisuudessaan Kentaurin toiminta liittyy erinomaisen hyvin Humakin yhteisöpedagogin koulutuksen ja TKI-toiminnan rakenteisiin ja osaamiseen. Nuorisotyön ja järjestötyön rajapintoja leikkaavassa Kentaurissa yhdistyy kaksi vahvaa – hienossa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa kehittynyttä – osaamiskärkeä. Tämä näkyy myös Humakin Kentauriin tekemissä henkilöstövalinnoissa. 

Kentauri myös tarjoaa Humakin opiskelijoille laajoja mahdollisuuksia tehdä harjoitteluita, opinnäytteitä ja muita opintosuorituksia. Opintosuoritusten tekeminen on mahdollista Kentaurin tehtävien puitteissa Humakissa, Kentauri-kumppanien toiminnassa ja sidosryhmissä. Kentaurin toiminnasta avautuu laaja viuhka verkostosuhteita nuorisojärjestöihin. 

Humakin järjestötyön kehittämisen kannalta Kentauri kantaa eteenpäin tärkeitä tutkimuksen ja kehittämisen teemoja. Järjestötyön osaamiskärjessä vahvassa asemassa on yleisen (generalistisen) järjestötyön näkökulma. Tällä tarkoitetaan järjestöjen rakenteeseen, jäsensuhteeseen, toiminnan organisoimiseen, johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista. Tästä on suurelta osin kysymys myös nuorisojärjestöjen tiedontuotannon, arviointiosaamisen ja mallien sekä tulevaisuuden ennakoinnin työkalujen kehittämisessä. 

Teksti: asiantuntija Niina Autiomäki

Lisätietoja Kentaurista: 

Nuorisoalan osaamiskeskuksista ja Kentaurin toiminnasta: https://minedu.fi/nuorisotyon-keskukset 

Kentaurin kotisivut: https://kentauri.fi/ 

Kentaurin logo.

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021