Ruskea tausta, jonka päällä erilaisia puhekuplia. Isoimmassa puhekuplassa suorat viivat ja se kuvaa selkokieltä.

Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus vahvuusala ja osaamiskärjet

Tulkkaus

Tulkkaus ja kielellinen saavutettavuus koulutuksessa opetetaan tulkkeja Kuopiossa ja Helsingissä. Tulkki (AMK) koulutuksessa on kaksi osaamiskärkeä: ”viitotut kielet ja tulkkaus” (Helsinki) ja ”kommunikaatioasiantuntijuus sekä AAC-tulkkaus ja ohjaus” (Kuopio). Humak tarjoaa myös kansallista Tulkki (YAMK) koulutusta, johon oli syksyllä 2020 ennätysmäärä hakijoita: viittomakielen tulkkeja, puhevammaisten tulkkeja ja asioimistulkkeja. Lisäksi Humakissa voi suorittaa kansainvälisen Eumasli YAMK tutkinnon ja suomenruotsalaisen viittomakielen tulkkikoulutuksen. tulkkeja ja asioimistulkkeja.  

Huomio multimodaaliseen vuorovaikutukseen ja kielelliseen saavutettavuuteen 

Tarjosimme vuonna 2020 ensimmäistä kertaa multimodaalisen vuorovaikutuksen osaamista työelämäkontekstissa myös avoimen ammattikorkeakoulun verkkokursseina suomeksi ja englanniksi. Palaute on ollut erinomaista. 

Tulkkien koulutus integroidaan erillisrahoitteisiin hankkeisiin, joilla sekä tuetaan työelämää että osallistutaan sen kehittämiseen. Vuoden 2020 lopussa saimme rahoituksen Ydinasia-hankkeeseen. Hanke vastaa yhteiskunnallisten muutosten ja terveydenhuollon murroksen synnyttämään tarpeeseen kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kielellisen saavutettavuuden osaamista. 

Kielellistä saavutettavuutta voidaan edistää tulkkien avulla. Monissa tilanteissa tulkkausta ei kuitenkaan ole saatavissa. Näin ollen on tärkeää, että eri alojen ammattilaiset itse osaavat huomioida kielellisen saavutettavuuden työssään. On tärkeää myös hyödyntää kommunikaation ja tulkkauksen ammattilaisten osaamista yhteiskunnan eri sektoreilla. 

Korona-ajan opetukset 

Koronaepidemiasta aiheutui ongelmia myös koulutuksellemme. Erityistä luovuutta tarvittiin sellaisten sisältöjen siirtämisessä verkkoon, jotka vaativat kasvokkaista vuorovaikutusta fyysisesti samassa tilassa. Esimerkiksi opastusta ja kuvailua kuurosokeille, viittomakielten opetusta, tulkkausharjoituksia ja tenttejä toteutettiin verkossa. Verkko-opetus vaatii kuitenkin enemmän aikaa kuin lähiopetus. 

Koronan myötä olemme kehittyneet digitaalisessa opetuksessa ja erilaisissa etävuorovaikutustilanteissa. Talon sisäiset koulutukset ja työelämäpäivä ovat onnistuneet verkossa kielellisesti saavutettavasti. Lehtorit ovat löytäneet uusia toimintatapoja oppijoiden yksilölliseen tukemiseen ja luoneet uusia, toimivia käytänteitä. Nopea reagointi on edellyttänyt joustamista ja yhteistyötä Humakin eri koulutusten kesken. Samalla olemme hyödyntäneet tilanteita erilaisten sisällöllisten ja teknisten ratkaisujen havainnoimiseen ja kokeilemiseen. Voimme hyödyntää ja jalostaa niitä edelleen tulevaisuudessa. 

Teksti: Koulutuspäällikkö Tytti Luoma

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021