Kolme erilaista piirrettyä puhekuplaa.

Tulkkausalan työelämäpäivä uuden normaalin aikakaudella

Tulkkaus

Tulkkauksen ja kommunikaation ohjauksen työelämäpäivää oli tarkoitus viettää perinteisin menoin Kuopion-kampuksella keväällä 2020. Keväiset kohtaamiset kampuksella vaihtuivat kuitenkin koronapandemian vuoksi syksyiseen kokoontumiseen verkossa. Kutsuimme päivään tulkkiopiskelijoitamme, lehtoreitamme ja työelämäkumppaneitamme eri puolilta Suomea. Ajankohtaiset aiheet ja osallistumisen vaivattomuus houkuttelivat paikalle Zoomiin runsaasti osallistujia. Työelämäpäivän tavoitteena oli avata Kielet solmusta! 

Kielellisesti saavutettava tapahtuma 

Päivän avasi koulutuspäällikkömme Tytti Luoma. Hän pohti vuorovaikutuksen solmujen avaamista päivän nimen mukaisesti  Kielellisesti saavutettavat seminaarijärjestelymme tukivat puheenvuorojen sisältöjä ja Humakin roolia osallisuuden edistäjänä. Puheenvuorojen kielet olivat suomi ja suomalainen viittomakieli. Chatissa käytiin keskustelua niin kielellisesti kuin emojeillakin. Tilaisuudessa oli viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. 

Monikanavaista tapahtumaa olivat mahdollistamassa lehtoritiimimme ja työelämäkumppanimme. Teknistä tukea saimme Humakin toiselta vahvuusalalta ja Humakin tietohallinnosta. 

Kiinnostavia puheenvuoroja ja antoisia ryhmäkeskusteluja 

Anu Savolaisen (erityisluokanopettaja, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri) puheenvuoro selkoviittomisesta herätti pohtimaan asiakaskuntamme heterogeenisyyttä kielien ja kommunikointimenetelmien osalta. Savolaisen puheenvuorossa korostui tulkin ja asiakkaan keskinäinen tuttuuden merkitys.

Sami Virtanen (erityisasiantuntija, Kuuloliitto; tällä hetkellä myös Humakin tulkkauksen vahvuusala, saavutettavuusasiat) taas korosti puheenvuorossaan, ettei saavutettavia palveluja tulisi suunnata vain erityisryhmille. 


Ne tulisi alusta pitäen suunnitella design for all periaatteiden mukaisesti kaikille. Virtanen asemoi tulkkausalan mainiosti laajempaan saavutettavuuden ja esteettömyyden kenttään. 

Iltapäiväkahville sekoitimme opiskelijat, lehtorit ja kentällä työskentelevät puhetulkkauksen ammattilaiset pienemmiksi ryhmiksi. Ryhmien aiheet – etiikasta puhetulkin viittomakielen taitoon sekä avustamisen rajoista puhetulkkauksen etätulkkausratkaisuihin – oli koottu ennakkoon pienimuotoisen kyselyn perusteella. 

Piirroskuva aiheesta tulkkaus.

Uudenlainen työelämäpäivä osoittautui menestykseksi 

Onnistunut syyskuinen työelämäpäivämme on hyvä esimerkki koronapandemian aiheuttamasta positiivisesta muutoksesta. Tekniikan ja muutosmyönteisen mielen ansiosta koollekutsuminen valtakunnallisesti oli helpompaa kuin aikaisemmin. Myös osaamisen ja uuden tiedon jakaminen koulutuksen ja työelämäkumppaneiden kesken voi olla nyt aikaisempaa ketterämpää. Lisäksi työelämäverkostojen laajenemiselle ei näytä uudessa normaalissa olevan minkäänlaisia maantieteellisiä rajoja. 

Teksti: lehtori Tanja Gavrilov

Kuva: Kuvako

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021