Ihmiset hyppivät ja tanssivat Turun torilla.

Kulttuurituotannon vahvuusala ja osaamiskärjet

Vuonna 2020 kulttuurituotannon vahvuusalalla hiottiin vuoden 2021 alusta voimaan tulevan strategian linjauksia. Erityisesti keskityttiin osaamiskärkiajattelun tutuksi tekemiseen. Vahvuusalalla on vuoteen 2030 ulottuvassa strategiassa kaksi osaamiskärkeä: tuotanto- ja projektiosaamisen osaamiskärki sekä luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärki. Strategiatyötä tehtiin vahvuusalan koko henkilöstön voimin muun muassa helmikuun alussa pidettyjen kehittämispäivien aikana, ja strategiaan liittyvä osaamiskärkityö käynnistettiin yliopettajien johdolla. Vuoden 2020 aikana on jo tehty uuden strategian mukaisia kehittämistoimia. 

Osaamiskärkien keskiössä monenlaisen yhteistyön vahvistaminen 

Tuotanto- ja projektiosaamisen osaamiskärjen osalta kehittämistyöstä on syytä nostaa esiin kolme asiaa: 

  1. Kulttuurituottaja YAMK tutkintoa uudistettiin yhdessä yhteisöjen kehittämisen vahvuusalan kanssa. 
  1. Kansainvälistä yhteistyötä vahvistettiin ja jatkuvan oppimisen tuotteita pyrittiin viemään kansainvälisille markkinoille. 
  1. Koronan vuoksi käynnistettiin vastuullisuuskampanja tukemaan sekä kulttuurialan toimijoita että opiskelijoiden edistymistä opinnoissaan ja aloitettiin yhteistyö Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön KULTA ry:n kanssa. 

Luovien alojen yrittäjyyden osaamiskärjen osalta kehittämistyöstä on tärkeää mainita 

  1. kulttuurituottajakoulutuksen vahvistunut Creve-yhteistyö (sis. yrittäjyystaitojen lisäämiseen liittyvien opintokokonaisuuksien ja yrittäjyyden opintopolun kehittäminen) 
  1. tuoteperheajattelu, jossa yhdistyvät koulutus, hanketoiminta ja liiketoiminta. 

Yhteiskuntavastuuta, laatutyötä ja hyviä tuloksia 

Vuonna 2020 pyrimme turvaamaan opiskelijoiden opintojen etenemisen koronapandemiasta huolimatta. Olemme myös kantaneet yhteiskunnallista vastuuta ja lisänneet Humakin vaikuttavuutta kulttuurialan etujärjestöille ja työnantajille suunnattujen koronakampanjoiden avulla. 

Laatutyö on korostunut vahvuusalan toiminnassa vuoden aikana. Erityistä huomiota on kiinnitetty ohjauksen kehittämiseen sekä opiskelijapalautteiden nopeaan ja systemaattiseen hyödyntämiseen tutkintoon liittyvien koulutusten kehittämisessä. 

Kulttuurituotannon vahvuusalan henkilöstön osaamista ja omistautumista osoittaa, että vuoden aikana on vaikeasta tilanteesta huolimatta päästy hyviin tuloksiin. Jatkuvan oppimisen tuotteita ja palveluita on kehitetty, ja hieno tulos ylittää kirkkaasti tulostavoitteet. Samoin suoritettujen tutkintojen määrä on vuoden mittaan lisääntynyt aiempia vuosia enemmän. 

Erinomaisia hankkeita – kuten Rural Explorer ja Creathon – on saatettu loppuun, ja uusiin hakuihin on lähdetty aktiivisesti. Keväällä ei kuitenkaan yrityksistä huolimatta saatu myönteisiä rahoituspäätöksiä. 

Teksti: Katri Kaalikoski 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 9.4.2021