Anni Jokitalon tekemä piirroskuva: iso aalto vie mukanaan taloja ja ihmisiä.

Rural Explorer toi Kaakon tarinat matkailijan ulottuville

Missä eleli Suomen ensimmäinen koira? Miten metsuri löysi rajakiven? Kuka oli Albert Edelfeltinkin kipuja parantanut Haapsiin Elli? Miten Jaalan juoppo pappi voitti vedon? Miksi pienen maaseututien varrella olevaa kumparetta kutsutaan Hyppykallioksi? 

Tarina luo suhteen paikan ja sen äärelle pysähtyneen kokijan välille. Se kantaa paikan päällä koettuja tilanteita ja tunteita kokijan muistissa. Paikkoihin liittyvät kertomukset ovat kiinteä osa meidän kaikkien henkilökohtaista historiaa – muistojamme kylistä ja kaupungeista, joissa olemme asuneet tai matkailleet. 

Kulttuurimatkailijalle kiinnostavia eivät ole vain historialliset monumentit ja suurten maailmankaupunkien kaikkien tuntemat kohteet. Pieni, ulkoisesti vaatimaton ja kätkettykin voi olla kiinnostavaa sille, joka on mieleltään maaseudun tutkimusmatkailija, Rural Explorer. 

Kertomukset matkailijan oppaana 

Humakin yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa vuosina 2017–‍2020 toteuttamassa Rural Explorer -hankkeessa koottiin kiinnostaviin ja ennestään vähän tunnettuihin kaakkoissuomalaisiin paikkoihin liittyvää tarina-aineistoa sekä haastattelujen avulla että arkistoista ja aiemmista julkaisuista, kuten paikallishistorioista. Aineistosta työstettiin ensin elämyksellisiä tarinatekstejä ja niiden pohjalta edelleen erilaisia jatkokehiteltyjä toteutuksia, kuten videoita, animaatioita, maalauksia, lauluja, sarjakuva ja äänimaisema. Kaikista kohteista tuotettiin myös runsaasti valokuvamateriaalia. 

Anni Jokitalon tekemä piirroskuva: iso aalto vie mukanaan taloja ja ihmisiä.

Tarinoista tuotteiksi 

Rural Explorer -hankkeen päätarkoituksena oli aktivoida Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutualueiden matkailuyrittäjiä hyödyntämään tarinoita tuotetarjonnassaan. Hankkeen aikana toteutettujen tarinaseminaarin, työpajan, illan ja retken sekä yrityskäyntien lisäksi hankkeessa toteutettujen kokeiluiden pohjalta laadittiin opaskirja Tarinareitti: Hyödyntämis- ja aktivointiopas yrittäjälle

Hankkeen toiminnoissa oli mukana nelisenkymmentä yrittäjää sekä sama määrä muita toimijoita, kuten yhdistyksiä. Muutamat yritykset ryhtyivät kokeilemaan tarinoiden hyödyntämistä jo hankkeen aikana. Kiinnostus hankkeen tuotoksia ja menetelmiä kohtaan on jatkunut vilkkaana vielä hankkeen päätyttyäkin. 

Kaikki hankkeen materiaalit ovat matkailijoiden ja yritysten vapaasti käytettävissä. Materiaaleja varten Humakin palvelimelle on perustettu arkistosivu, jonka osoite on https://ruralexplorer.humak.fi/

Teksti: Juha Iso-Aho
Kuva: Anni Jokitalo

LINKIT 

Iso-Aho, Juha, Nuutinen, Anu & Vartiainen, Pekka. 2020. Tarinareitti: Hyödyntämis- ja aktivointiopas yrittäjälle. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja 110. https://www.humak.fi/julkaisut/tarinareitti-hyodyntamis-ja-aktivointiopas-yrittajalle/ 

Jokitalo, Anni. 2020. Pankkiryöstö Taavetissa. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Julkaisuja 108. https://www.humak.fi/julkaisut/pankkiryosto-taavetissa/ 

Vartiainen, Pekka, Iso-Aho, Juha & Nuutinen, Anu. 2020. Tarinajoki: Kertomukset matkailijan oppaana Kaakkois-Suomessa. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2020. https://www.humak.fi/julkaisut/tarinajoki-kertomukset-matkailijan-oppaana-kaakkois-suomessa/ 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 9.4.2021