Suomalais-venäläistä kulttuuriyhteistyötä pandemian aikaan

Suomalais-venäläinen kulttuuri- ja matkailuorganisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön tähtäävä EDUCRO on LAB-ammattikorkeakoulun hallinnoima, vuosina 2019–‍2022 toteutettava kehittämishanke. Siinä kumppaneina ovat Humak ja Pietarin kaupungin kulttuuriohjelmien instituutti ICP. Mukana hankkeessa on noin 20 toimijaa Pietarista ja Etelä-Karjalasta. 

Perinteistä kulttuurivaihtoa syvemmälle 

EDUCROn tarkoitus on synnyttää konkreettista yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten kulttuuri- ja matkailuorganisaatioiden välillä sekä tarjota toimijoiden osaamista kehittävää koulutusta yhteistyön tueksi. Hankkeen tuloksena syntyy myös luovien alojen ja matkailun toimijoille suunnattuja koulutuspaketteja. Ne ovat hankkeen jälkeen saatavilla osana toteuttajaorganisaatioiden jatkuvan oppimisen tarjontaa. 

EDUCROssa on mukana monipuolinen osanottajajoukko, kuten teattereita, kulttuurikeskuksia, festivaaleja ja museoita. Hankkeen koulutussisällöt on laadittu osanottajille hankkeen alussa tehdyn osaamistarvekartoituksen pohjalta. Tarjolla on esimerkiksi tapahtumaosaamista, ennakointimenetelmiä, brändin rakentamista ja palvelumuotoilua. 

Hankkeen keskeisiksi toimintamuodoiksi oli suunniteltu rajan yli suuntaan ja toiseen tehtävät matkat sekä niiden yhteydessä tapahtuvat kohtaamiset, ideointityöpajat ja tutustumiskäynnit. Lisäksi tarkoituksena oli järjestää – varsinaisten työrupeamien lomassa ja jälkeen – epämuodollisempaa kanssakäymistä. Se toimii usein alustana spontaanimmalle keskustelulle, jonka tuloksena voivat syntyä ne toimivimmat yhteistyöideat. Tähän on vaikea päästä erinomaisestikaan fasilitoidulla verkkotyöskentelyllä. 

Verkossa olosuhteiden pakosta 

Ensimmäiset yhteiset tapaamiset oli ajoitettu maalis–toukokuulle 2020. Koronan sekä siitä aiheutuneiden rajoitusten ja rajan sulkemisen myötä suunnitelmat kuitenkin muuttuivat. Kasvokkaisiksi suunnitellut tilaisuudet siirtyivät – ensin kalenterissa eteenpäin, sitten verkkoon. 

Kaikesta huolimatta EDUCROa on sen ensimmäisen toimintavuoden aikana toteutettu sisältöjen osalta hankesuunnitelman mukaisesti, ajoitusta tosin hiukan muokaten. Toimintaympäristö on kylläkin vaihtunut live-tapaamisista verkkoon. Osallistujien kokemuksia verkkoympäristössä toimimisesta ovat olleet selvittämässä Humakin kulttuurituottajaopiskelijat. 

EDUCROn suurin haaste on osanottajien välisten yhteistyöprojektien synnyttämisessä, mikäli koronatilanne estää kasvokkaiset tapaamiset hankkeen loppuun saakka. Tähän etsitään ratkaisuksi sekä verkkopedagogisia keinoja että sähköisiä toiminta-alustoja. Toiveissa ovat kuitenkin pandemian hellittäminen ja rajan aukeaminen hyvissä ajoin ennen hankkeen päättymistä.

https://educro.org/

Teksti: Juha Iso-Aho


Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 13.4.2021