Ihmiset hyppivät kukkulan päällä.

Kulttuurituottajat palveluksessanne -kampanja koronan selättäjänä

Koronapandemian rajoitukset näkyivät nopeasti kulttuurituotannon alalla maaliskuun alusta 2020 alkaen: tapahtumat ja opiskelijoiden harjoittelut siirrettiin, peruttiin tai muunnettiin virtuaaliseen muotoon. Koronavirustilanne heikensi luovan talouden kehitystä hyvin nopeasti. Toisaalta muuttunut tilanne myös pakotti uusiutumaan ja etsimään erilaisia toimintamalleja. 

Mietimme Humakissa, mitä voisimme tehdä auttaaksemme alaa ja toisaalta opiskelijoitamme, joilta peruuntui harjoitteluja, työtilaisuuksia ja innovaatioprojekteja. Perustimme maaliskuussa 2020 koronatiimin, johon kuuluivat lehtorit Minna Hautio, Jari Hoffrén ja Päivi Ruutiainen sekä koulutuspäällikkö Katri Kaalikoski ja yliopettaja Laura Päiviö-Häkämies. Tämän toimijaryhmän lisäksi yhteiseen projektiin osallistui koko kulttuurituotannon vahvuusalan henkilöstö. 

Mitä Kulttuurituottajat palveluksessanne -kampanjalla tavoiteltiin? 

Ryhmämme ideoi hyvin nopealla aikasyklillä Kulttuurituottajat palveluksessanne -kampanjan. Kerroimme toimeksiannossa, että Humak on Suomen johtava kulttuurituotannon kouluttaja, jonka tehtävänä on edistää tuottajaosaamista monialaisesti. Pyrkimyksenämme oli kuvata kampanjatiedotteessa kaikkea sitä, mitä Humakin opiskelijat voivat tutkia, kehittää ja innovoida joko yksin tai ryhmissä. Halusimme luoda opiskelijoillemme uskoa alaan, joka pystyy reagoimaan nopeasti ja innovatiivisesti yhteiskunnallisiin muutoksiin, kuten koronapandemiaan. Samanaikaisesti halusimme tuottaa sekä yhteiskunnalle että oppilaitoksellemme tietoa koronan vaikutuksista toimialaan. 

Miten toimeksiantoon tartuttiin? 

Toimeksianto tuotti heti paljon vastakaikua. Välitimme saapuneita yhteistyötarjouksia opiskelijoillemme. Tekijöitä löytyikin hyvin nopeasti monille tahoille, muun muassa Hanasaareen, Suomen Ilmailumuseoon, Designmuseoon ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liittoon. 

Opiskelijat etsivät myös itse kampanjaan liittyviä harjoitteluja ja opinnäytetöiden aiheita. Ensimmäiset ”koronaopinnäytetöiksi” kutsumamme kehittämistyöt valmistuivat syyslukukaudella 2020. Kulttuurialan tarve suunnata tulevaisuuteen tulee esille näissäkin opinnäytetöissä: miten uudenlaisia toimintakäytäntöjä (virtuaaliset festivaalit, striimaukset yms.) kuvataan, miten on pakko löytää uudenlaisia ansaintalogiikoita tai miten erilaiset tuet kohtaavat toimijat erityistilanteessa.

Teksti: Laura Päiviö-Häkämies, Yliopettaja, FT 

Lähteet: 

Humanistinen ammattikorkeakoulu. 2020. Koronaviruksesta aiheutuneet haasteet luovalle taloudelle. Viitattu 11.11.2020. https://www.humak.fi/uutiset/koronaviruksesta-aiheutuneet-haasteet-luovalle-taloudelle/ 

Alkuperäinen teksti:
Väläyksiä IV

Last modified: 21.4.2021